Reguły Lokalne

Reguły Lokalne

Pole Golfowe Dwa Stawy

A. GRANICA POLA
Granice Pola (Aut) wyznaczone są przez białe paliki lub ogrodzenia. Paliki, słupki ogrodzeniowe oraz siatka nie są utrudnieniami ruchomymi i nie przysługuje od nich uwolnienie bez kary.
B. OBSZARY KARY
Obszary Kary oznaczone są czerwonymi i żółtymi palikami i/lub liniami
E.1. DROP ZONE
Strefa Dropowania na dołku nr 2 znajduje się obok stawu, tuż przy tee boxie dołka 11 . Oznakowana jest literami DZ.  Dla piłki, która wpadła do stawu, oprócz opcji zgodnych z Regułą 17.1 gracz ma możliwość (z jednym uderzeniem karnym) zagrania piłki z wyznaczonej strefy. Piłka może być położona w strefie dropowania
E.3. PREFERRED LIES
W miejscach brakującej trawy, na Obszarze Głównym przyciętym do wysokości fairwaya lub niżej, dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodnie z Regułą 14.2. Obszar uwolnienia to długość jednego kija.
E.5 ALTERNATYWNA OPCJA UWOLNIENIA DLA PIŁKI WYBITEJ POZA GRANICĘ POLA
W przypadku zagrania piłki poza granicę pola, podczas rozgrywania dołka nr 4 (13) i dołka nr 5 (14), gracz poza działaniami wynikającymi z Reguły 18.2 ma prawo do
uwolnienia z karą 2 uderzeń dropując piłkę wg następującej procedury :

Należy wyznaczyć punkty odniesienia:

A punkt odniesienia piłki – oszacowany, przybliżony punkt wyjścia piłki na aut
B
punkt odniesienia fairway’a– punkt na fairway’u aktualnie rozgrywanego dołka położony jak najbliżej punktu A i nie bliżej dołka niż punkt A

Należy wyznaczyć obszar uwolnienia

    Linią idącą od dołka przez punkt A i w obrębie dwóch długości kija poza tę linię, oraz

    Linią idącą od dołka przez punkt B i w obrębie dwóch długości kija wgłąb fairwaya

Ograniczenia:

    Obszar uwolnienia musi być na obszarze głównym,

    Obszar uwolnienia nie może być bliżej dołka niż punkt A

    Gracz nie może skorzystać z tej Reguły Lokalnej jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jego piłka oryginalna znajduje się w obszarze kary, lub gdy zagrał piłkę prowizoryczną zgodnie z Regułą 18.3.

E.10 OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK
Młode drzewka niższe niż dwie długości kija objęte są strefą zakazu gry. Obowiązkowym jest uwolnienie zgodnie z Regułą 16.1f
E.11 LINIA ENERGETYCZNA
Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła w jakąkolwiek cześć linii energetycznej (słup, przyłącza, izolatory, przewody) wykonane uderzenie się nie liczy. Gracz MUSI powtórzyć uderzenie bez kary z miejsca skąd uderzenie było wykonane, zgodnie z Regułą 14.6

F.1 NIENORMALNE WARUNKI NA POLU
Teren w Naprawie oznaczony jest niebieskimi palikami i/lub liniami.
stan na 16.05.2021


Podobny obraz

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka
Podkarpackie