Match Play vs. Stroke Play

Szanowni Golfiści...Aż 36 osób bierze udział w tegorocznej Podkarpackiej Lidze Match Play. Wśród Was są też zawodnicy nigdy dotąd nie grający w tym systemie. Dla ich wiedzy szczególnie, a w celu przypomnienia dla wszystkich poniższe zestawienie...

MATCH PLAY VS. STROKE PLAY

Golfiści grający w Podkarpackiej Lidze Match Play 2019 , powinni rozumieć różnice w Regułach Gry w Golfa, pomiędzy match play a stroke play.
Niektóre różnice są bardzo istotne, inne mniej, a kilka wiąże się z sytuacjami, gdy Reguły Gry w Golfa zostaną złamane i czeka nas kara...

Sposób gry.
Match Play jest zdecydowanie inną grą niż stroke play. W stroke play golfista gromadzi uderzenia w czasie gry na 18-dołkowym polu. Gracz z najmniejszą ilością uderzeń wygrywa rundę.
W match play, każdy dołek jest odrębną rozgrywką. Zawodnik z mniejszą ilością uderzeń na danym dołku wygrywa ten dołek, a zwycięzcą meczu jest ten, kto wygrał więcej dołków.
Suma wykonanych uderzeń na wszystkich 18-dołkach nie ma w match play żadnego znaczenia. W stroke play Gracz rywalizuje z PAR Pola i wynikami innych Uczestników Turnieju, w match play gra się przeciwko innemu Graczowi i jest on bezpośrednio naszym Przeciwnikiem w meczu.

Współgracz a Przeciwnik
W stroke play Uczestnik rozgrywki, z którym grasz bezpośrednio w grupie, jest Twoim Współgraczem. W match play to Twój Przeciwnik.

Darowanie uderzenia
W match play można Przeciwnikowi darować następne uderzenie. Bez względu czy jest to 15 centymetrowy putt czy 60 metrowe uderzenie. Choć, bądźmy szczerzy, zwykle jest to raczej krótki putt :)
Darowanie uderzenia może być zaoferowane, ale nigdy nie może być przez nas wymuszone/wymagane. Darowanie uderzenia nie może być cofnięte, ani też nie może zostać przez nas odrzucone. Po otrzymanym „gimmie” podnosimy piłkę i kończymy rozgrywkę na danym dołku.

Powtórz uderzenie”
Jest kilka sytuacji w match play, kiedy przekroczenie zasad może skutkować poleceniem od Przeciwnika anulowania lub powtórzenia uderzenia. W stroke play skutkowałoby to karą 2 uderzeń lub brakiem kary.

Przykłady :
-W stroke play zagranie poza kolejnością jest w zasadzie kwestią etykiety. Zagranie nie w kolejności nie skutkuje karą. W match play, jeśli zagrasz poza kolejnością, Twój Przeciwnik może zażądać powtórzenia uderzenia. Możesz być prawie pewny, że skorzysta z tej opcji gdy Twoje uderzenie będzie wyjątkowo dobre :)
-Zagranie spoza obszaru tee w stroke play skutkuje karą 2 uderzeń. W match play nie ma kary, ale Twój Przeciwnik może anulować Twe uderzenie i zażądać powtórzenia. Tak samo chętnie „nie zareaguje” na Twe uderzenie wykonane niezgodnie z regułami, które będzie mocno nieudane (aut, obszar kary), czyli da Mu korzyść :)
-Trafienie piłką w Przeciwnika lub jego sprzęt w match play daje Ci szansę na powtórzenie uderzenia. W stroke play jest to „rub of the green” - uderzenie się liczy i piłkę musisz grać tak jak leży.
-Trafienie puttowaną piłką w piłkę Współgracza będącą na greenie, w stroke play kosztuje Cię 2-uderzenia kary. W match play kary nie ma.

Druga piłka.
W stroke play w przypadku wątpliwości proceduralnych możesz zagrać dołek dwoma piłkami, zgłaszając Komitetowi taką okoliczność i zdając się na Jego rozstrzygnięcie problemu. W match play nie możesz grać dwoma piłkami. Decyzję co do poprawności postępowania podczas wątpliwości musisz podjąć natychmiast podczas gry.

„Graj dalej”
Gracz może ignorować naruszenie Reguł przez Przeciwnika, o ile strony nie zawarły porozumienia w sprawie uchylenia Reguł.

Kara Główna
Za złamanie Reguł w stroke play zwykle jest kara 2 uderzeń. W match play jest to przegranie dołka.

Spóźnienie na start.
W stroke play, niestawienie się na start w czasie 5 minut od czasu startu skutkuje dyskwalifikacją. W match play możesz dołączyć do meczu cały czas w trakcie trwania gry na 1 dołku. Stracisz 1 dołek, ale możesz kontynuować grę od dołka nr 2. Jeśli nie podejmiesz gry na dołku nr 2 jesteś zdyskwalifikowany.


Te dwa formaty gry różnią się tak bardzo, że
absolutnie wykluczone jest rozgrywanie meczu podczas rundy stroke play! (podczas trwania turnieju strokeplay, "jesteśmy w jednym flighcie, to zagrajmy mecz" jest niedozwolone) 


Dla Twej własnej korzyści wskazane jest poznać Reguły Gry w Golfa zanim przystąpisz do gry. 

 

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
compensa
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka