b | c | d | e | f | g | h | i | m | o | p | r | s | t | w
Reset list
Scorecard -  Karta, na której gracze zapisują wyniki uzyskane na poszczególnych dołkach podczas gry na polu. Na karcie poddane są numery dołków, ich par, długości a także stopień trudności.
Stroke play -  Forma rozgrywek, w której liczy się tylko ilość uderzeń. Są dwie odmiany – netto, gdzie odliczany jest handicap gracza i brutto, gdzie liczy się wyłącznie ilość oddanych uderzeń.
Swing -  Zamach golfowy.