b | c | d | e | f | g | h | i | m | o | p | r | s | t | w
Reset list
Rough -  Obszar wysokiej, celowo nieskoszonej trawy, znajdujący się najczęściej wzdłuż fairwaya.