b | c | d | e | f | g | h | i | m | o | p | r | s | t | w
Reset list
Divot -  Kawałek trawy, darni wyrwany z pola podczas uderzenia golfowego.
Dogleg -  Dołek, którego linia gry nie jest prosta, lecz skręca pod kątem w lewo lub w prawo.
Double bogey -  Podwójny bogey, rozegranie dołka dwoma uderzeniami powyżej jego normy (par).
Downswing -  Druga, następująca po backswingu, część zamachu golfowego. Ruch z góry do dołu w kierunku piłki.
Dołek -  1. dosłownie: miejsce na greenie, gdzie w otworze o średnicy około 10 cm włożona jest chorągiewka. 2). teren części pola, na którym rozgrywany jest dany etap gry, rozpoczynający się na obszarze tee (miejsce startu) a kończący się na greenie, na którym znajduje się dołek sensu stricto.
Driver -  Rodzaj kija golfowego, jedynka wood, służąca do bardzo dalekich uderzeń.
Driving range -  Teren treningowy, miejsce do ćwiczenia uderzeń.
Drop -  Upuszczenie piłki, w sposób zgodny z regułami golfa, z wysokości ramienia i z twarzą w stronę chorągiewki, dopuszczalne gdy: a) piłka wpadła do wody, b) jest na terenie w naprawie, c) ogłosimy, że jest nie do zagrania.