REGUŁY LOKALNE POLA GOLFOWEGO „DWA STAWY”

 

AUT

granice pola oznaczone są białymi palikami lub ogrodzeniami.

SZTUCZNE UTRUDNIENIA NIERUCHOME

wszelkie drogi o sztucznej nawierzchni, części systemu nawadniającego i drenażowego.

OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK

jeżeli drzewko mające mniej niż dwie długości kija przeszkadza w ustawieniu gracza lub znajduje się w obszarze zamierzonego swingu, piłka może być podniesiona i dropowana bez kary, zgodnie z procedurą reguły 24-2b.

PREFFERED LIES

w miejscach brakującej trawy może być wzięte uwolnienie bez kary zgodnie z procedurą reguły 24-2b

KAMIENIE W BUNKRACH

są sztucznym utrudnieniem ruchomym.

NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTRYCZNA

trafienie piłką w przewody linii elektrycznej – uderzenie MUSI być powtórzone bez kary.

ŁĄCZENIA CIĘTEJ DARNI

są terenem w naprawie.

DROP ZONE

na dołku nr 2 wyznaczona jest strefa dropowania.

WBITA PIŁKA

na obszarze zielonym piłka wbita w jej własny ball-mark, może być podniesiona bez kary, oczyszczona i upuszczona jak najbliżej miejsca gdzie była wbita, lecz nie bliżej dołka.

MIERNIKI ODLEGŁOŚCI

gracz może używać urządzeń do pomiaru lub oceny odległości pod warunkiem, że dokonuje WYŁĄCZNIE pomiarów odległości i nie powoduje tym opóźnienia gry. (Reg. 14-3)