Nowe zasady gry w czasie pandemii

AKTUALIZACJA ZASAD UPRAWIANIA GOLFA PODCZAS EPIDEMII – WRACA RYWALIZACJA SPORTOWA

19 maja 2020

Na podstawie nowego rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 16 maja 2020 r. zarząd PZG dokonał aktualizacji procedur i zasad uprawiania golfa podczas epidemii koronawirusa w zakresie dopuszczenia do organizacji turniejów golfowych w ramach obowiązujących ograniczeń i obostrzeń.

 Organizacja turniejów golfowych będzie możliwa jedynie przy zachowaniu ograniczeń m.in. dotyczących maksymalnie 6 osób na dołek golfowy (z wyłączeniem obsługi pola golfowego) oraz bez możliwości organizacji ceremonii rozdania nagród – wciąż obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń. 

Rekomendacje dotyczące rozgrywek sportowych dla organizatorów:

  1. Organizuj grę mając na uwadze obowiązujące ograniczenia co do maksymalnie 6 osób na dołek.
  2. Mając na uwadze przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń, nie organizuj ceremonii rozdania nagród.
  3. W celu uniknięcia dotykania piłki i flagi przy wyciąganiu piłki z dołka, organizator powinien uzgodnić z zarządcą pola golfowego praktyczne wdrożenie modyfikacji definicji dołka lub piłki w dołku, poprzez zastosowanie rozwiązań wskazanych w pkt. V 12). Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund turniejowych (dawniej są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.
  4. Na podstawie listy startowej tee time należy opracować harmonogram rozgrzewek zapewniający przestrzeganie obowiązujących zasad dystansu społecznego.
  5. Reguły III-V niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio


https://pzgolf.pl/2020/05/aktualizacja-zasad-uprawiania-golfa-podczas-epidemii-koronawirusa-wraca-rywalizacja-sportowa/

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
compensa
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka