Członkostwo

Cennik opłat członkowskich na sezon 2020 w Podkarpackim Klubie Golfowym.

Członkostwo Indywidualne – 2700 PLN
Członkostwo Indywidualne z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2450 PLN
(płatne do 10.02.2020 r.)
Członkostwo Junior - 50 % Członkostwa Indywidualnego tj. 1350 PLN
(opłata nie łączy się z innymi zniżkami)
Członkostwo Master Senior – 50% Członkostwa indywidualnego tj. 1350 PLN
(opłata nie łączy się z innymi zniżkami)

Dodatkowe zniżki:
- 100 PLN zniżka dla kobiet,
- 100 PLN zniżka dla osób zamieszkujących w odległości powyżej 50 km od
Pola Golfowego Dwa Stawy

Kontynuujemy promocję golfa rodzinnego!
Członkostwo Rodzinne to Członkostwo Indywidualne + 50 % opłaty za
każdego kolejnego członka rodziny.
np.
Członkostwo Rodzinne (1+1) – 4050 PLN, czyli 2700 PLN + 1350 PLN
Członkostwo Rodzinne (1+1) z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2450
PLN + 1250 PLN, (płatne do 10.02.2020)
Członkostwo Rodzinne (1+1+1) z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2450
PLN + 1250 PLN + 650 PLN (płatne do 10.02.2020)
UWAGA: Zniżka za członkostwo rodzinne przysługuje osobom znajdującym się
w najbliższej relacji rodzinnej tj.: mąż, żona, matka, ojciec, dziecko.

Przypominamy, że CZŁONKOSTWO w Podkarpackim Klubie Golfowym obejmuje:
- nielimitowaną grę na Polu Golfowym Dwa Stawy w Trzcianie w sezonie
2020
- specjalne ceny dla Klubowiczów w turniejach organizowanych przez Klub
- specjalne ceny na wyjazdy golfowe organizowane przez Klub
- promocyjne warunki uczestnictwa w obozach szkoleniowych prowadzonych
przez PRO Jarka Lenarta (szczegóły obozów wkrótce),
- promocyjne warunki uczestnictwa w zimowym treningu funkcjonalnym
prowadzonym przez profesjonalnego trenera z firmy Sportiva,
przygotowujące do sezonu golfowego,
- specjalne ceny treningu dla dzieci, prowadzonego przez PRO Jarka
Lenarta,
- dodatkowe benefity proponowane przez sponsorów w trakcie sezonu.

Wpłat dokonujemy na rachunek bankowy PKGolf
Bank Pekao SA, I Oddział w Łańcucie

Numer rachunku: 52 1240 2643 1111 0010 1173 7633


WAŻNE:
Powyższe kwoty nie obejmują opłat za prowadzenie handicapu PZG.
Wysokość rocznej składki członkowskiej w Polskim Związku Golfa ( karta
handicapowa) w sezonie 2020 pozostaje bez zmian i wynosi:
– junior/juniorka do lat 18 (graniczna data to 2002 rok) – 20 zł,
– młodzież do lat 25 (graniczna data to 1995 rok) – 40 zł,
– osoby powyżej 25 lat – 150 zł
Opłatę handicapową przekazuje Klub w Waszym imieniu, dlatego daną kwotę
przelewamy również na powyższy rachunek Klubu z adnotacją, że jest to
opłata handicapowa, Kogo dotyczy i jaka kwota.
Prosimy zadbać o odpowiednio wczesne zaktywowanie swojego handicapu.
Opłata za trwający jeszcze sezon wygasa 31.03.2020 r.

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
compensa
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka